Xây dựng đường dây trung thế và các TBA Phân Phối huyện Kim Thành năm 2020.

Lỗi không bấm được nút Start (Bắt đầu) không phải là một lỗi hiếm gặp trên máy giặt, và chúng thường khiến nhiều người bối rối. Vậy đâu là nguyên nhân