Triển khai thi công các dự án Trồng rừng lâm sinh tại Hải Dương

Các dự án trồng rừng lâm sinh tại Hải Dương là một trong những lĩnh vực mà Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Soul đã và đang phát triển mạnh để góp phần phục vụ, cải thiện môi trường không khí xanh sạch.

Các dự án trồng rừng lâm sinh là một trong những lĩnh vực mà Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Soul theo đuổi để góp phần phục vụ, cải thiện môi trường không khí xanh sạch, không chỉ trong khu vực Hải Dương mà các tỉnh lân cận. 

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Soul cung cấp dịch vụ:

  1. Tư vấn, thi công các công trình điện đến 110kV
  2. Thiết kế, gia công, chế tạo các chi tiết cơ khí
  3. Tư vấn, xây dựng các công trình xây dựng khác bao gồm tư vấn và thi công các công trình Nông nghiệp và PTNT, Lâm sinh,...

 

Hình ảnh thi công dự án trồng rừng lâm sinh tại Hải Dương 

Hình ảnh thi công dự án trồng rừng lâm sinh tại Hải Dương 

Hình ảnh thi công dự án trồng rừng lâm sinh tại Hải Dương